Bilder som av besökare har markerats med tummen upp.

Gilla-markerade bilder

  • Till Högbergsfältet hör följande lite större gruvhål:

    Torskebäcksgruvan Yngshyttegruvan Krakbogruvan Braskegruvan Nils Torstensgruvan Bornsgruvan De fyra sistnämnda gruvorna har i dagen brutits som skilda gruvor, men är på djupare nivåer (ca 60 m) sammanbrutna till ett gruvrum.

  • Innan järnvägens genombrott i Bergslagen på 1870-talet var det enklare att transportera malmen sjövägen än landvägen.

  • Ett träd som fallit över ravinen och på vars stam det ny växer ett antal förhoppningsfulla björkar.....

  • En ort till vänster in till Braskeschaktet i Nils Torstensgruvan.

  • Tilas stoll

    1767 började man bryta en vågrät gruvgång, den så kallade Tilas stoll, från hamnen in i berget mot gruvschakten. Genom denna förbindelse förenklades transporten av järnmalmen mellan gruvschakten och hamnen. Dessutom dränerades gruvorna på vatten ner till stollens nivå.